Дата: 7 февраля, 2023
Страны: Central Asia
Ключевые слова: Сделайте сплошной текст

Колдонмо климаттык туруктуу технологиялардын сүрөттөөлөрүн жана жергиликтүү деңгээлде өз алдынча колдонуу практикасын камтыйт: үй чарбаларында жана дыйкан чарбаларында, ошондой эле Борбордук Азиядагы климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу боюнча эксперттердин, окутуучулардын, ишкерлердин жана башка кызыкдар тараптардын сүрөттөөлөрүн камтыйт Колдонмо CAREC / Дүйнөлүк Банктын”Арал деңизинин бассейнинде климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо жана анын кесепеттерин азайтуу боюнча программасы (CAMP4ASB)”долбоорунун колдоосу менен даярдалды.

Прокрутить наверх