Дата: 7 февраля, 2023
Страны: Central Asia
Ключевые слова: Klimat, Suw, energiýa

Bu gollanmada Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly ýerli derejede ulanmak üçin howanyň üýtgemegine durnukly tehnologiýalarynyň we tejribeleriniň beýany bar, şeýle hem gollanma öý hojalyklary, kärhanalar, şeýle hem uýgunlaşmak ugrunda işleýän hünärmenler, mugallymlar, telekeçiler we beýleki gyzyklanýan taraplar üçin niýetlenilendir.
Ýerli elýeter tehnologiýalary ýaýratmak bilen bagly işjeňligi durmuşa ornaşdyrmak işi Merkezi Aziýanyň sebit ekologiýa merkeziniň, «Aral deňziniň basseýninde howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we zyýanly täsirini gowşatmak» (“CAMP4ASB – Climate Adaptaon and Mitigation Program for Aral Sea Basin”) atly maksatnamasynyň hemaýaty bilen amala aşyrylýar.

Прокрутить наверх